جدول زمانبندی مسابقات تکواندو www.Iritf.org.ir

توضیحات مکان شهر استان / کشور رده سنی جنسیت رشته رویداد دوره مرحله هفته تاریخ
G4     لندن  انگلستان جوانان و بزرگسالان   آقایان  بانوان  كيوروگي   گرند پری(جایزه بزرگ)   سوم   --   28/07/1396
به شیوه جام جهانی - گروه یک   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   --   اول   01/08/1396
به شیوه جام جهانی - گروه دو   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   --   اول   02/08/1396
گروه1   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران نوجوانان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   بيست و يكم   اول   هفتم  هشتم  نهم  04/08/1396
گروه 2   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران نوجوانان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   بيست و يكم   اول   هفتم  هشتم  نهم  05/08/1396
  اصفهان  اصفهان  اصفهان نوجوانان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   نهم   --   نهم  دهم  یازدهم  05/08/1396
جام کوثر   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   سيزدهم   رفت   اول  دوم  10/08/1396
  فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  پومسه   لیگ برتر   پنجم   برگشت   اول  دوم  11/08/1396
  فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  پومسه   لیگ دسته یک   دهم   برگشت   اول  دوم  11/08/1396
  فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  پومسه   لیگ دسته یک   دوازدهم   رفت   هفتم  هشتم  12/08/1396

روزهای قبل   روزهای بعد