جدول زمانبندی مسابقات تکواندو www.Iritf.org.ir

توضیحات مکان شهر استان / کشور رده سنی جنسیت رشته رویداد دوره مرحله هفته تاریخ
جام خلیج فارس   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ برتر   هفدهم   برگشت   سوم  چهارم  24/10/1397
اختتامیه(جام ستارگان)   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   بانوان  پومسه   لیگ برتر   ششم   برگشت   هفتم  هشتم  27/10/1397
اختتامیه (جام ستارگان)   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ برتر   ششم   برگشت   هفتم  هشتم  28/10/1397
مراسم اختتامیه جام نقش جهان   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران امید   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   بيست و چهارم   برگشت   سوم  چهارم  پنجم  01/11/1397
جام کوثر   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   چهاردهم   اول   پانزدهم  05/11/1397
جام کوثر   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   چهاردهم   رفت   پانزدهم  05/11/1397
جام خلیج فارس   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ برتر   هفدهم   برگشت   پنجم  ششم  08/11/1397
جام نشاط   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   بانوان  پومسه   لیگ دسته یک   اول   --   11/11/1397
جام نشاط   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ دسته یک   اول   --   12/11/1397
جام خلیج فارس   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ برتر   هفدهم   برگشت   هفتم  15/11/1397

روزهای قبل   روزهای بعد