جدول زمانبندی مسابقات تکواندو www.Iritf.org.ir

توضیحات مکان شهر استان / کشور رده سنی جنسیت رشته رویداد دوره مرحله هفته تاریخ
جام کوثر   خانه تکواندو   کرج  البرز جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   سيزدهم   رفت   دوازدهم  سیزدهم  28/10/1396
جام خلیج فارس   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ برتر   شانزدهم   برگشت   اول  دوم  سوم  02/11/1396
نقش جهان   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ دسته یک   بيست و سوم   برگشت   چهارم  پنجم  06/11/1396
اوزان فرد   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات آزاد   --   --   07/11/1396
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات آزاد   --   --   08/11/1396
جام کوثر   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   سيزدهم   برگشت   اول  دوم  11/11/1396
جام خلیج فارس   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ برتر   شانزدهم   برگشت   چهارم  پنجم  16/11/1396
نقش جهان   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ دسته یک   بيست و سوم   برگشت   ششم  هفتم  19/11/1396
جام کوثر   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   سيزدهم   برگشت   سوم  چهارم  پنجم  20/11/1396
مراسم اختتامیه   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ برتر   پنجم   برگشت   هفتم  هشتم  27/11/1396

روزهای قبل   روزهای بعد