جدول زمانبندی مسابقات تکواندو www.Iritf.org.ir

توضیحات مکان شهر استان رده سنی جنسیت رشته رویداد دوره مرحله هفته تاریخ
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران نوجوانان   آقایان  كيوروگي   انتخابي تيم ملي   --   --   30/11/1395
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ برتر   پانزدهم   برگشت   پنجم  ششم  02/12/1395
مراسم اختتامیه(جام ستارگان)   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   بانوان  پومسه   لیگ برتر   چهارم   برگشت   هفتم  هشتم  05/12/1395
اختتامیه   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران نوجوانان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   هشتم   برگشت   چهاردهم  پانزدهم  05/12/1395
اختتامیه   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ برتر   --   برگشت   ششم  هفتم  هشتم  06/12/1395
اختتامیه   فدراسون تکواندو  تهران  تهران تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ دسته یک   --   برگشت   ششم  هفتم  هشتم  07/12/1395
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   دوازدهم   برگشت   هفتم  هشتم  10/12/1395
اختتامیه   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   دوازدهم   برگشت   نهم  دهم  یازدهم  21/12/1395
مراسم اختتامیه جام خلیج فارس   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ برتر   پانزدهم   برگشت   ششم  هفتم  23/12/1395

روزهای قبل   روزهای بعد