جدول زمانبندی مسابقات تکواندو www.Iritf.org.ir

توضیحات مکان شهر استان / کشور رده سنی جنسیت رشته رویداد دوره مرحله هفته تاریخ
G12     موجو  کره جنوبی جوانان و بزرگسالان   آقایان  بانوان  كيوروگي   مسابقات قهرماني جهان   بيست و سوم   --   03/04/1396
مراسم افتتاحیه   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران خردسالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   چهارم   --   اول  09/04/1396
مراسم افتتاحیه   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران خردسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   چهارم   --   اول  10/04/1396
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران نونهالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات قهرمانی کشور   بيست و ششم   --   12/04/1396
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران نونهالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات قهرمانی کشور   بيست و ششم   --   13/04/1396
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران نونهالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات قهرمانی کشور   بيست و دوم   --   14/04/1396
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران نونهالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات قهرمانی کشور   بيست و دوم   --   15/04/1396
مراسم افتتاحیه   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران نونهالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   سيزدهم   --   اول  20/04/1396
مراسم افتتاحیه   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران نونهالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   هشتم   --   اول  21/04/1396
گروه اول   فدراسیون تکواندو  تهران  تهران خردسالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   چهارم   --   دوم  سوم  22/04/1396

روزهای قبل   روزهای بعد